Uitleg bij het rapport: "Langetermijneffecten van XTC"

In 2004 is het onderzoek naar de langetermijneffecten van XTC door de vakgroep Toxicologie van het Leids Universitair Medisch Centrum in kaart gebracht (Pennings e.a., 2004). Voor niet medisch-biologische geschoolde preventiewerkers of belangstellenden is het moeilijk om deze wetenschappelijke beschrijving van toxicologisch onderzoek te volgen. In dit elektronisch dossier wordt het literatuuronderzoek, verder het Rapport Pennings genoemd, uitgelegd aan lezers die geen natuurwetenschappelijke achtergrond hebben.

Dit dossier bestaat uit drie vensters. Het venster dat u nu leest (rechts boven) bevat de hoofdtekst. Tekst die niet in een venster past kunt u bekijken door te schuiven (scrollen) met de schuifbalk uiterst rechts of onderaan in dat venster.

Het voetnoten venster (het venster rechts onder) bevat een handleiding over hoe dit dossier technisch in elkaar zit, maar ook de referenties en toelichtingen. Als er in het menuvenster (links) geen menu verschijnt of als dat niet werkt, is uw internet programma (bijvoorbeeld de Explorer of Netscape) niet op de juiste manier opengesteld voor 'Java' (Zie voetnoot). Probeer dat probleem op te lossen of vraag advies. Als het probleem blijft, kunt u de hoofdtekst alleen lezen via de verwijzingen onder aan de bladzijden in het hoofdvenster.

Voorwoord

 

Dit elektronisch dossier is gemaakt door Dr. R.J.M. Niesink van het Trimbos-instituut. Opmerkingen, aanvullingen en suggesties voor verbetering kunt u sturen naar Rniesink@trimbos.nl. Drs A. Wammes en drs. N. Dekker hebben de tekst gescreend op leesbaarheid en geschiktheid voor de doelgroep. Deze versie is van september 2006.