Uitleg bij het rapport: "Langetermijneffecten van XTC"

 

Voorwoord
Ecstasy is een populaire drug die in de afgelopen twintig jaar door duizenden mensen werd geslikt. Vooral op grote danceparty's was (en is) de drug erg populair. Halverwege de jaren tachtig werd uit proefdieronderzoek duidelijk dat ecstasy niet alleen ongewenste effecten kan hebben op de korte termijn, maar dat het op den duur ook leidt tot blijvende schade aan het zenuwstelsel, met name de hersenen. Sindsdien hebben talloze wetenschappers onderzoek gedaan naar de mogelijke langetermijneffecten van ecstasy.

In een literatuurstudie is het onderzoek naar de langetermijneffecten van ecstasy in kaart gebracht (Pennings e.a., 2004).

Voor geïnteresseerde leken en preventiewerkers is het erg lastig om deze wetenschappelijke beschrijving van toxicologisch onderzoek te volgen. In dit elektronisch dossier wordt het literatuuronderzoek, verder het Rapport Pennings genoemd, uitgelegd aan lezers die geen natuurwetenschappelijke achtergrond hebben. Van de paragrafen uit het rapport worden kort het onderzoek en de resultaten weergegeven. Vaktermen en begrippen worden door middel van hypertext-links verklaard. In dit dossier worden enkele belangrijke aspecten van het zenuwstelsel en van het serotonerge systeem uitgelegd. Ook enkele technieken die in het rapport worden besproken worden apart toegelicht. Dit dossier heeft dezelfde opbouw als het rapport Pennings. Wanneer je alleen uitleg over één onderdeel van het rapport wilt kun je daar direct heen gaan via het menu in het linkerframe.

Zenuwcellen en neurotransmissie
Uitleg Rapport Pennings