Serotonine

Onze hersenen bestaan uit verschillende gebieden die verschillende functies hebben. Neurotransmitters zorgen ervoor dat deze gebieden hun functie uit kunnen oefenen door elektrische stroompjes met informatie rond te sturen. Het rondsturen van elektrische stroompjes in een bepaald gebied zorgt er bijvoorbeeld voor dat we ons dingen kunnen herinneren.
In de hersenen bevinden zich ook verschillende soorten neurotransmitters. Voorbeelden van neurotransmitters zijn serotonine en dopamine. Zij hebben ieder hun eigen zenuwcelen, hun eigen receptoren en hun eigen functie. Dopamine speelt een belangrijke rol bij de co÷rdinatie van lichaamsbewegingen, terwijl serotonine betrokken is bij iemand’s stemming.
De cellichamen en dendrieten van de serotonineneuronen liggen in een gebied onderin de hersenen, de hersenstam. Dit gebied heet de raphe kern (spreek uit: raaffe kern). De axonen van de serotonineneuronen beginnen in de raphe kern en vertakken zich van daaruit naar alle delen van de hersenen. In de figuur zijn de axonen weergegeven als rode lijnen.

 

Serotonerge axonen kunnen dus erg lang zijn en vertakken zich door de hele hersenen heen. Aan het einde van een serotonerg axon vindt de uitstoot van serotonine in de synapsen plaats, zoals die hiervoor is beschreven. Deze uitstoot van serotonine vindt overal in de hersenen plaats, al bevinden zich in sommige hersengebieden meer serotonine-axonen dan in andere gebieden.

Serotonine is betrokken bij diverse hersenfuncties. Voorbeelden zijn stemming, eetlust, leervermogen, impulsiviteit en slaap. Stoffen zoals XTC en sommige antidepressiva kunnen door de veranderingen die ze veroorzaken in de hoeveelheid serotonine in de synaptische spleet, een effect hebben op deze functies.
Wat gebeurt er nu met een neurotransmitter, bijvoorbeeld serotonine, nadat deze gebonden heeft aan een receptor? Dit is in de volgende figuur afgebeeld.

    - Nadat de binding plaatsgevonden heeft (1)
    - en er een elektrisch stroompje doorgegeven is (2)
    - laat het serotonine los van de receptor (3).

De serotonine bevindt zich nu weer in de synaptische spleet. Aan de lege receptor kan zich een volgende serotoninemolecuul binden. Op zijn beurt leidt dit tot een elektrisch stroompje.

 

Serotonine heropname
Uitleg Rapport Pennings: Hoofdstuk 1 Inleiding