Serotonine heropname

Als er veel serotonine in de synaptische spleet aanwezig is, zal dit proces van binden en loslaten vaak plaatsvinden. Zodra een serotoninemolecuul losgelaten heeft van de receptor, zal een volgende alweer binden. Op deze manier worden in de dendriet veel elektrische stroompjes veroorzaakt.
Langzaamaan is steeds minder serotonine in de synaptische spleet aanwezig. Daardoor kunnen minder serotoninemoleculen aan de receptoren binden. Er zullen minder elektrische stroompjes worden doorgegeven. Hoe komt het dat de hoeveelheid serotonine in de synaptische spleet afneemt?
Serotonine bindt niet alleen aan de receptoren op een dendriet van de volgende zenuwcel, maar ook aan receptoren die zich op de axonuiteinden van de “eigen” zenuwcel bevinden. Deze receptoren op de eigen zenuwcel worden transporters genoemd. Iedere neurotransmitter heeft zijn eigen transporter. De transporter voor serotonine wordt vaak afgekort afgekort als SERT (van serotonine transporter). Transporters zijn een soort pompjes die de serotonine terugbrengen in het axonuiteinde van de “eigen” zenuwcel. De transporters zijn in de volgende figuur weergegeven als gele, H-vormige pompjes. Het proces van de terugopname (reuptake) van serotonine ziet er als volgt uit:

    - De serotonine in de synaps bindt aan de transporter (1).
    - De transporter draait vervolgens rond als een soort draaideur (2) en
    - pompt de serotonine in het axonuiteinde (3).

Dit proces is in de figuur (123) van onder naar boven te zien. De transporter kan de serotonine dus maar n kant op pompen: vanuit de synaptische spleet in het axonuiteinde. De uitstoot van serotonine in de synaptische spleet gebeurt alleen via de blaasjes.
Een deel van de serotonine dat in het axonuiteinde wordt gepompt, wordt weer door de blaasjes opgenomen (4) en kan opnieuw worden uitgestoten in de synaptische spleet (5). Een ander deel wordt afgebroken in het axonuiteinde.
Het deel van de serotonine dat niet heropgenomen wordt door de blaasjes, wordt in het axonuiteinde afgebroken door het enzym monoamino-oxidase (MAO). Bij de afbraak van serotonine ontstaat een aantal nieuwe stoffen, de afbraakproducten. En van die afbraakproducten is het 5-hydroxyindolazijnzuur (5-HIAA). Deze stof komt in hoofdstuk 3 van het Rapport Pennings aan de orde.

Uitleg Rapport Pennings: Hoofdstuk 1 Inleiding