1.1    Factoren die het onderzoek bemoeilijken

In paragraaf 1.1 van het Rapport Pennings wordt ingegaan op enkele factoren die het onderzoek naar de langetermijneffecten van ecstasy bij mensen bemoeilijken.

Het betreft op de eerste plaats het meten zelf. Hoewel diverse parameters gemeten worden, is niet altijd duidelijk wat de uitkomsten precies betekenen. Sommige meetinstrumenten of technieken meten morfologische (anatomische) veranderingen of veranderingen in biochemische parameters. Vaak is niet duidelijk wat dergelijke veranderingen precies voor het functioneren van het proefdier of de persoon inhouden. Ook worden soms veranderingen gezien die zich na verloop van tijd weer lijken te herstellen (plasticiteit).

Een tweede factor is het feit dat het onderzoek bij proefpersonen altijd retrospectief is. Daarbij speelt dat niet altijd duidelijk is hoeveel MDMA is ingenomen. Ecstasypillen bevatten vaak naast zuivere MDMA andere psychoactieve stoffen die evengoed verantwoordelijk kunnen zijn voor de gemeten effecten. Het combineren van de uitkomsten van proefdieronderzoek met de uitkomsten van humaan onderzoek moet daarom duidelijkheid scheppen over de vraag of de stof MDMA zelf neurotoxisch is. Die vraag kan volgens de auteurs overigens positief worden beantwoord.

2 Langetermijneffecten van MDMA bij proefdieren

Tabel 1.1 Factoren die het onderzoek naar de risico's van XTC in de mens kunnen be´nvloeden

Ecstasygebruikers gebruiken vaak meerdere drugs. Het is niet altijd duidelijk in hoeverre cannabis, alcohol of gebruik van andere middelen mede een rol spelen.
De samenstelling van XTC-pillen is onbekend; effecten kunnen dus niet met 100% zekerheid aan MDMA worden toegeschreven.
Informatie over de frequentie van ecstasygebruik is gebaseerd op zelfrapportage, wat meestal niet erg betrouwbaar is.
De vaak stressvolle 'lifestyle' van ecstasy-gebruikers die gepaard gaat met onvoldoende slaap, veel lichamelijke activiteit en slechte dieetgewoonten kunnen mede een rol spelen.
Ecstasygebruikers vormen een selecte groep, met mogelijk soms bestaande psychische aandoeningen en persoonlijkheidskenmerken.