Beeldvormende technieken.

Bij het onderzoek naar de effecten van XTC in de mens is gebruik gemaakt van een aantal beeldvormende technieken. Met beeldvormende technieken worden meetmethoden bedoeld die inzicht geven in de structuur van de binnenkant van een orgaan. Eén van de oudste beeldvormende technieken is de röntgenfotografie. Met modernere technieken is het tegenwoordig mogelijk om ook de zachte structuren, bijvoorbeeld onderdelen binnen de hersenen, in kaart te brengen en veranderingen daarin aan te tonen. In het Rapport Pennings worden de MRI, PET- en SPECT-scan technieken besproken. Deze technieken komen hier één voor één aan bod. U kunt ook direct naar de resultaten in het Rapport Pennings gaan. Na de technieken wordt ingegaan op de hersenonderdelen die met behulp van deze technieken gemeten zijn en die in het Rapport Pennings worden behandeld.

MRI
Hoofdstuk 3 Langetermijneffecten van XTC in de mens