SPECT-scan [meer info]

De SPECT is een vergelijkbare methode als de PET, maar met een minder goed ruimtelijk oplossend vermogen (vijf kubieke millimeter in plaats van n twee), hoewel dat in de nabije toekomst aanzienliik zal verbeteren. Dergelijke apparatuur is op meer plaatsen aanwezig omdat ze goedkoper is (geen cyclotron in de buurt nodig) en het aantal beschikbare tracers groter is dan voor PET-onderzoek.

Zowel PET- als SPECT-onderzoek kan de bloeddoorstroming in de hersenen meten door het toedienen van radioactieve zuurstof of andere radioactieve stoffen. Dit onderzoek is echter grotendeels vervangen door het functionele MRI-onderzoek, omdat dit ook de zuurstofactiviteit in de hersenen kan meten maar geen gebruik hoeft te maken van het inspuiten van radioactief materiaal.

Wat wordt gemeten?

 

SPECT-scanner (links), SPECT-scan van een gezonde persoon (midden) en van een patint met een herseninfarct, te zien als gele vlek (rechts.