Neurofysiologische metingen

Neurofysiologisch onderzoek. Met behulp van geavanceerde apparatuur wordt in de elektrofysiologie informatie verkregen over de functie van het zenuwstelsel, het spierstelsel en de zintuigen, alsmede van de bloedvoorziening van de hersenen. De meest voorkomende neurofysiologische methoden zijn:

    -  elektromyografie (EMG: spier- en zenuwonderzoek),
-  elektro-encefalografie (EEG: meting van elektrische activiteit van de hersenen oa. bij epilepsie),
-  evoked potentials (EP: hersenactiviteit als antwoord op zintuigprikkels met name visuele en auditief)
-  onderzoek naar slaappatronen,
-  functie-onderzoek van het netvlies van het oog (ERG: retinografie en EOG: oculografie) en
-  onderzoek van het autonome zenuwstelsel.

In het onderzoek naar de langetermijneffecten van XTC is met name gebruik gemaakt van elekto-encefalografie, evoked related potentials en slaappatronen. Het Rapport Pennings beschrijft alleen de resultaten van EEG-onderzoek en onderzoek naar slaappatronen. Daarom zal alleen de elekto-enencephalografie worden beschreven.

 

Elektro-encepaholografie

Hoofdstuk 3: Langetermijneffecten van XTC in de mens