Neuropsychologische metingen

De hersenen verwerken tal van functies zoals horen, zien en ruiken. Naast verwerkingscentrum voor relatief eenvoudige zintuiglijke waarnemingen co÷rdineren de hersenen ook meer complexe processen zoals geheugen, motivatie, stemming en impulsiviteit. In de psychologie zijn testen ontwikkeld om deze complexe functies te meten. Voor het testen van het geheugen krijgt een proefpersoon bijvoorbeeld een rijtje woordjes te zien en na een korte tijd wordt gevraagd welke woorden hij zich nog herinnert. Hetzelfde wordt gevraagd na een veel langere tijdsperiode. Dit soort testen wordt psychologische testen genoemd omdat ze bepaalde psychologische functies meten. Soms is bekend welke delen van de hersenen betrokken zijn bij het uitoefenen van een specifieke psychologische functie. Psychologische testen die de kwaliteit van dergelijke functies meten, worden neuropsychologische functietesten genoemd. Indirect meten deze testen het functioneren van de betreffende hersengebieden.

 

Hoofdstuk 3: Langetermijneffecten van XTC bij de mens