3    Langetermijneffecten van XTC bij de mens [pdf]

Hoofdstuk 3 van het Rapport Pennings gaat in op onderzoeken die gedaan zijn om effecten van XTC in de mens te meten. De meeste onderzoeken zijn indirect, geen van allen zijn ze specifiek voor het functioneren van het serotonerge systeem. De auteurs stellen dat wanneer de resultaten van al deze onderzoeken in eenzelfde richting wijzen ze beschouwd kunnen worden als aanwijzingen voor schade aan het serotonerge systeem.

Het hoofdstuk is opgedeeld in verschillende paragrafen waarin de verschillende technieken worden besproken.

 

3.1 Parameters van het functioneren van het serotonerge systeem