3.2    Neurobiochemische metingen

De paragraaf neurobiochemische metingen is onderverdeeld in twee subparagrafen:

    - 5-Hydroxyindolazijnzuur in de liquor cerebrospinalis, en
    - N
euro-endocriene hormonen na provocatie.

De eerste subparagraaf gaat over onderzoeken naar het voorkomen van een afbraakproduct van serotonine in ruggenmergvloeistof en het tweede over onderzoek naar de aantasting van een specifieke functie van het serotonerge systeem, het aanzetten tot afgifte van bepaalde hormonen.

3.3 Neuromorfologische metingen