3.4    Neurofysiologische metingen

In het Rapport Pennings worden de volgende onderzoeken besproken waarbij neurofysiologische methodieken zijn gebruikt:

 

    - Elektro-encephalografie
    - Meten van slaappatronen
    - Meten van de eetlust
    - Meten van het seksueel gedrag
 

3.5 Neuropsychologische metingen