3.5    Neuropsychologische metingen

In het Rapport Pennings worden de onderzoeken naar het neuropsychologisch functioneren na XTC-gebruik onderverdeeld in:

1    Leer- en geheugenprestaties
2    Stemming
3    Angst en paniek
4    Impulsiviteit en sensatiezucht
5    Agressiviteit en vijandigheid

4 Schatting van de neurotoxische dosis