Consequenties voor preventie

In het Rapport Pennings zijn door de auteurs enkele aanbevelingen opgenomen voor de preventie van (schadelijk) XTC-gebruik. De aanbevelingen wijken niet af van de bestaande praktijk van XTC-preventie. Neurotoxiciteit van XTC werd immers al vermoed sinds de eerste onderzoeken uit begin jaren negentig. Belangrijkste bijkomende aanbevelingen betreffen het advies om potentiŽle gebruikers er op te wijzen dat:

- Gebruik van meerdere XTC-pillen kort na elkaar kan leiden tot blijvende beschadiging van zenuwcellen.
- Veranderingen in leer- en geheugenprocessen vaak zeer subtiel zijn. Vaak worden ze niet herkend. Zonder dat men dat weet kan er al sprake zijn van langdurige effecten.
- De omgevingstemperatuur is een zeer belangrijke factor bij de totstandkoming van het neurotoxische effect.

De overige aanbevelingen zijn:

- Gebruik van XTC moet worden teruggedrongen.
- Regelmatig gebruik moet worden ontraden.
- PotentiŽle gebruikers moeten weten dat het gebruik van meer dan ťťn tablet en het gebruik bij hogere temperaturen extra risico's met zich meebrengt.
- Gebruik van XTC in combinatie met andere drugs en alcohol moet worden teruggedrongen.

FAQ's