MDMA en hyperthermie

verhoging van de lichaamstemperatuur. Hyperthermie na gebruik van ecstasy wordt veroorzaakt door een direct effect van MDMA op het temperatuurregulatiecentrum in de hersenen. De temperatuurverhoging komt algemeen voor, gebruikers melden dat zij het warm krijgen. De omstandigheden waaronder ecstasy wordt gebruikt kunnen evenwel bijdragen aan de hyperthermie. De overmatige warmte wordt ontwikkeld in de spieren door centrale stimulering van de spieractiviteit. Bij onvoldoende afvoer van deze warmte – bijvoorbeeld in een warme omgeving - kan de lichaamstemperatuur oplopen tot boven de 41 °C. Dit is een levensgevaarlijke situatie. Snelle diagnostiek en adequate behandeling zijn dan noodzakelijk. De behandeling bestaat uit afkoeling van het lichaam en vermindering van de warmteproductie, zo nodig door gebruik te maken van een spierverslapper. In de beginperiode van ecstasygebruik was hyperthermie nog één van de belangrijkste doodsoorzaken. In Nederland komt ernstige hyperthermie op bijvoorbeeld houseparty’s nog maar zelden voor. De verbetering van de omstandigheden door de aanwezigheid van deskundige hulp en afkoelruimten, “chill-out-rooms” heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de vermindering van het aantal ernstige gevallen van hyperthermie.